Navigace:  SW dokumentace > Nabídka služeb > Nabízené formáty dokumentace > Ukázky formátů >

Kompilovaná hypertextová nápověda

Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

Kompilovaná hypertextová nápověda ve formě souboru CHM (MS Help 1.x) je vhodná zejména pro aplikace typu tlustý klient, na které je možné ji kontextově napojit. Lze ji využít i jako nekontextovou nápovědu k aplikacím typu tenký klient, kde je ovšem nevýhodou kompaktní podoba jednoho souboru, který musí být v případě potře-by z příslušného portálu celý stažen.

Kompilovaná hypertextová nápověda v podobě souboru CHM poskytuje kromě textového okna s požadovanou informací také dva základní ovládací prvky, jimiž se uživatel orientuje a pohybuje v rámci nápovědy. Kromě nich je připravena na kontextové navázání na aplikaci, což poskytuje nejvyšší úroveň uživatelského komfortu při vyhledávání informací.

V rámci nápovědy jsou využity pro snadné vyhledávání informací hypertextové odkazy, pro zvýšení přehlednosti pak vyklápěcí obrázky.

Ukázka formátu 

Ukázka formátu

hmtoggle_arrow1Funkce