Navigace:  SW dokumentace > Nabídka služeb > Nabízené formáty dokumentace > Ukázky formátů >

Manuály versus elektronické příručky

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Tištěné příručky

Jen jsou-li vyžadovány

Složitá údržba u větších systémů

Těžko aktualizovatelné

Ekonomická náročnost

Tisk

Vazba

Množení

Distribuce

Nedostatečný uživatelský komfort

Elektronické příručky

Uživatelský komfort

Snadná aktualizace

Snadná distribuce i elektronickou formou

Možnost využití moderních technologií

Možnost automatizace procesů

Možnost modulárního zpracování